Kindix Ecount

Easily mark the attendance, Disciplinary module, and Lesson agenda.

פשטות ונגישות

האפליקציה זמינה מכל טלפון חכם וממחשב

הטמעה בקליק

האפליקציה תהיה מותאמת וזמינה לתפעול, מיד עם קבלת הגישה לנתוני בית הספר

הורים מעודכנים און-ליין

ההורה מקבל מסרון sms לגבי היעדרות הילד שלו

עוברים ל- יומן נוכחות דיגיטלי

זו העת לעבור לעולם הדיגיטלי ולעקוב אחרי ההיעדרויות של התלמידים בבית ספרכם, לקבל דוחות תקופתיים ולצפות בתמונת מצב הנוכחות בזמן אמת.

הדוחות המתקדמים של יומן כיתה דיגיטלי

דוח זמן אמת

דוח ברמת תלמיד

דוח ברמת כיתה

דוח ברמת שכבה

דוח חריגים (אי סדרים בבית הספר/היעדרות ממושכת/תלמידים בסכנת נשירה)

דוחות סטטיסטים בהתאמה אישית

דוח מהלך שיעור